Την σημερινή εποχή που όλοι συζητούν για το περιβάλον, τις πράσινες τεχνολογίες, την πράσινη ανάπτυξη και ότι θα πρέπει να προστατευτεί ιδιαίτερα το θαλάσσιο περιβάλον, η τεχνολογία Cleanmag είναι ακριβώς αυτό.

 

Μια πράσινη τεχνολογία η οποία προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον και τις ακτές από την όποια πετρελαϊκή ρύπανση στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

 
Η Τεχνολογία CLEANMAG επιδείχθηκε με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE (LIFE99 ENV/GR/567) και Αναπτύχθηκε μετά από δεκαετή επιστημονική έρευνα.

 

Η Τεχνολογία CLEANMAG βραβεύτηκε από το Εμπειρίκιο Ιδρυμα, από τον Ο.Β.Ι και από τον ΙΜΟ (Dubai International Maritime Awards 2005).

 
Η πιλοτική εφαρμογή της τεχνολογίας χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE99 ENV/GR/567.

 

Η Τεχνολογία CLEANMAG έχει αποδειχθεί ότι καθαρίζει το πετρέλαιο από το νερό στο επίπεδο των 10 ppb!