Ποιοί είμαστε; EL

Μία ομάδα επιστημόνων, με επικεφαλής τον καθηγητή Γεώργιο Νικολαϊδη, που έχει το όνειρο της μεταφοράς στην πράξη και της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, προς όφελος του θαλασσίου περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑