Προιόντα

 

  1. Περιορισμός θαλάσσιας ρύπανσης (με την τεχνολογία CleanMag)
  2. Απορροφητικά φράγματα
  3. Σκάφος Αντιρύπανσης
  4. Μη μαγνητικά υλικά
  5. Oil-spill tracking buoys

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑